Realisatie trottoir en parkeervakken naast de kerk

     
  4 september 2017 -  De voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe parkeerstrook en voetpad langs de voormalige kerk zijn afgerond. Aannemer Van Ingen zal volgens de huidige planning op maandag 11 september starten met de uitvoering. De Purmerlanderrijweg zal hiervoor naar verwachting 2 weken half worden afgezet. Op het Lint is geen hinder te verwachten.

Bewoners en omwonenden zullen met een bericht in Kompas of met een bewonersbrief op de hoogte gesteld worden.