Doel dorpsraad

De dorpsraad stelt zichzelf tot doel de afstand tussen de inwoners van Purmerland en de bestuurders van de gemeente Landsmeer te verkleinen en de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Purmerland te waarborgen.

Dit doel proberen we te bereiken door:
 

Ons oor te luister te leggen bij de inwoners. Wat leeft er, waar zitten de knelplunten, wat kan verbeterd worden, waar is behoefte aan?

Samen met de bevolking plannen te maken voor een leefbaar Purmerland. Het geven van adviezen aan de gemeenteraad en/of het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landsmeer. Het verstrekken van informatie via de website.


In de praktijk komt de werkwijze van de Dorpsraad op het volgende neer:

De Dorpsraad vergadert enige keren per jaar in een besloten zitting.

Er wordt getracht één maal per jaar een openbare vergadering te beleggen voor de inwoners van Purmerland. In deze vergaderingen worden punten besproken die aangegeven zijn door de dorpsbewoners of die door de dorpsraadsleden zelf van belang worden geacht. We leggen contacten met de benodigde instanties en organisaties, we geven informatie en houden de inwoners op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Voor deze openbare vergadering nodigen wij ook vertegenwoordigers van de gemeente uit.


Inspraak:

De Dorpsraad is onafhankelijk.

Via de Dorpsraad hebben alle inwoners inspraak. Wij staan open voor elke inbreng. Purmerlanders kunnen de dorpsraad bereiken via persoonlijk contact, de telefoon of via het contactformulier op de website.