Groengebied Purmerland

     
  Groengebied Purmerland is een uniek recreatiegebied midden in het veenweidelandschap. Bewoners van Purmerend, Purmerland en Landsmeer weten het recreatiegebied inmiddels goed te vinden. Voor een dagelijkse wandeling en ook als speelplek voor kinderen.

Enkele scholen uit de omgeving maken dankbaar gebruik van de schooltuinen die in het gebied zijn aangelegd.
     
     
Deelnemende partijen    

Het ontwerp van het Groengebied Purmerland is opgesteld door Kees Hund en Piet van Kranenburg in opdracht van Landschap Waterland en uitgewerkt door Grontmij Noord-Holland. Naast Landschap Waterland, de gemeenten Purmerend en Landsmeer zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland deelnemende partijen. Deze partijen gaan het Groengebied Purmerland ook beheren. De aanleg van Groengebied Purmerland is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeente Purmerend en van de Stadsregio Amsterdam.

 
     
     
    Fietsverbinding
 

Door de aanleg van een nieuw fietspad is het bestaande fietspad vanaf Weidevenne doorgetrokken naar het Wormerpad. Hierdoor kunnen fietsers gebruik maken van de fietsverbinding tussen het Purmerbos en het recreatiegebied Het Twiske en een prima fietsverbinding tussen Purmerend en Zaanstad.

Daarnaast is er een doorgaande route voor ruiters en wandelaars aangelegd en is er een kanoroute uitgezet met kano-overzetplaatsen en een visplaats.