Het bestuur van de dorpsraad Purmerland heet u van harte welkom op deze site.

U vindt hier nagenoeg alle informatie over de in 2008 opgerichte dorpsraad. De raad is destijds door Wim Melman gevormd na meerdere verzoeken vanuit de gemeente Landsmeer.

Op 23 juni 2008 werd op het gemeentehuis te Landsmeer het convenant tussen de gemeente en de dorpsraad ondertekend.
     
     
Doel    

Het doel van deze website is om de bevolking van het dorp Purmerland op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen op het gebied van o.a. verkeer, veiligheid, groenvoorziening, sport en cultuur. Ook kunt u suggesties en/of commentaren plaatsen en bestaat de mogelijkheid om foto's in te sturen. Deze foto's zullen in het fotoalbum geplaatst worden.

Wat is een dorpsraad?
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de openbaar bestuurders. Het is één van de manieren om de

 
bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Alleen zaken van algemeen belang stelt de dorpsraad aan de orde. Een dorpsraad heeft géén beslissende maar wél een adviserende rol. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken.      
 
Wie zitten er in de dorpsraad?
De zes leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Onder de button 'bestuur' vindt u meer informatie. De Dorpsraad vergadert 5 keer per jaar en er is 1 keer een openbaar vergadering voor de bewoners van Purmerland, u bent dan natuurlijk van harte welkom.
     
    Inbreng
 

De Dorpsraad hoort graag van u als u vindt dat er een bepaald onderwerp aan de kaak gesteld moet worden. Indien u zaken wilt inbrengen mail deze dan, via ons reactieformulier, uiterlijk 5 dagen voor  een van de vergaderdata.


Wij wensen u veel plezier met en van deze site.